Łucja Zawada (1913-1985) była harcerką, instruktorką, żołnierzem Szarych Szeregów i łączniczką Armii Krajowej oraz wieloletnią nauczycielką języka polskiego w Rudzie Śląskiej. Ta wspaniała postać została właśnie patronką szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.  

W szkole zostały przeprowadzone konsultacje oraz zajęcia edukacyjne na temat kobiet – bohaterek oraz ich roli i miejscu w dziejach historii. Część wprowadzającą poświęcono kobietom znanym w szerokim świecie (np. Maria Curie-Skłodowska, Królowa Elżbieta II, Joanna d’Arc, Maria Montessori). W części głównej skupiono się na znanych kobietach związanych z naszym miastem, by nie tylko przybliżyć młodym ludziom ich małą ojczyznę, ale także uzmysłowić im, że bohaterki/bohaterzy są wśród nas, na wyciągnięcie ręki. 

Ponadto, społeczność szkoły  została zapoznana z terminem „herstoria”. Zwieńczeniem konsultacji i bloku edukacyjnego było głosowanie zorganizowane w formie typowania bohaterki, której cechy, wyznawane wartości, dokonania i zasługi będą najlepszym wzorem dla uczennic i uczniów naszej szkoły. Młodsze dzieci przygotowywały rysunki z wizerunkiem bohaterki, a młodzież zapisywała nazwiska kandydatek na kartkach. Następnie odbyło się komisyjne sprawdzanie wyników.

Łucja została patronką!

Większością głosów na honorową patronkę szkoły społeczność szkolna wybrała Panią Łucję Zawadę, kobietę wybitną i wyjątkową, która urodziła się w jednej z dzielnic naszego miasta. Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Dyrekcja Szkoły i Organ Prowadzący (Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska) przychyliły się do pomysłu i zadecydowały o ustanowieniu dla szkoły honorowej patronki w osobie Pani Łucji Zawady uznając jej zasługi i dokonania za wybitne, szczególnie ważne i inspirujące dla młodzieży. Rada Pedagogiczna podjęła stosowną uchwałę, a informacja o wyborze honorowej patronki została zapisana w Statucie szkoły. Ponadto imieniem patronki nazwano szkolną bibliotekę.

Jak wybrać patronke dla Twojej szkoły?

1. Porozmawiajcie, czym powinna się charakteryzować patronka, jakie wartości powinna reprezentować, a następnie wspólnie z uczniami, gronem pedagogicznym lub rodzicami poszukajcie najlepszej dla Waszej szkoły patronki. Możecie skorzystać z przygotowanego dla Was panteonu patronek, który znajduje się w zakładce „Poznaj patronki”.

2.. Wybierzcie patronkę, np. poprzez konsultacje lub głosowanie, i ogłoście tę wiadomość społeczności szkoły.

3. Podejmijcie stosowną uchwałę o nadaniu imienia szkole.

4. Złóżcie wniosek do organu prowadzącego (poniżej znajdziecie przykład wniosku o nadanie imienia szkole).

5. Po wydaniu przez organ prowadzący decyzji o nadaniu imienia szkole zaplanujcie uroczystość nadania imienia.

6. Inspirujcie i edukujcie społeczność szkoły, promując osiągnięcia Waszej patronki.

WIĘCEJ NA:

www.patronki.pl

Krótki biogram wybranej patronki:


Łucja Zawada (1913-1985) była harcerką, instruktorką, żołnierzem Szarych Szeregów i łączniczką Armii Krajowej oraz wieloletnią nauczycielką języka polskiego w Rudzie Śląskiej. Należała do kierowniczej piątki konspiracyjnej harcerek śląskich. Z narażeniem życia organizowała zbiórki odzieży, żywności i lekarstw dla osadzonych w obozach jeńców polskich i ich rodzin oraz więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a także szkoliła zespoły sanitarne. Ponadto, w czasie trudnych lat wojny nie zapomniała o wartości i wadze kultury polskiej. Przekazywała programy i materiały tajnego nauczania oraz ratowała przed spaleniem zbiory biblioteczne polskiego towarzystwa oświatowego w Wirku (obecna dzielnica Rudy Śląskiej), a z ocalałych zbiorów zorganizowała w czasie wojennym Lotną Bibliotekę. Za swe zasługi została wielokrotnie odznaczona medalami i orderami. 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights