W ostatnich latach na rynku wydawniczym pojawiło się wiele interesujących pozycji o edukacji. “Projekt Zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik” Oktawii Gorzeńskiej na ich tle jawi się jako “książka edukacyjnej drogi”. To niezwykła podróż przez trudny proces budowania samoświadomości i unikalnego warsztatu nauczycielki na kolejnych etapach pracy zawodowej. 

Największym walorem książki Oktawii Gorzeńskiej jest bardzo praktyczna refleksja nad trudną drogą nauczycielki, dyrektorki i liderki edukacyjnych zmian na przestrzeni lat. Bogate doświadczenia autorki, poparte konkretnymi przykładami, narzędziami, propozycjami rozwiązań, dają czytelnikowi impuls do przyjrzenia się własnej pracy w szkole. Z pewnością z książką Oktawii będzie łatwiej się uczyć, rozwijać w pasji, którą jest dla nas ten wyjątkowy i jednocześnie bardzo wymagający zawód. Zadanie tym przyjemniejsze, że książkę czyta się z zapartym tchem.     

W edukacji kluczem jest spotkanie. Budowanie relacji, wspólnoty i wymiana doświadczeń. I o tym jest właśnie historia Oktawii oraz zaproszonych do publikacji gości. Ten zestaw osób, różnych spojrzeń na edukację czyni książkę Oktawii mądrą, potrzebną i ważną. Jej walorem będą konkretne rozwiązania, ale także historie nauczycielek i nauczycieli zaproszonych do podzielenia się swoimi przemyśleniami o edukacji i doświadczeniami szkolnymi. 

To z pewnością książka, która wymagała wiele pracy i pogłębionej autorefleksji. W czasach, gdy nie jesteśmy pewni dokąd zmierza szkoła, jaka powinna być, z czego powinna zrezygnować, Oktawia proponuje szkołę, która wzmacnia, szkołę relacji. Wszyscy jesteśmy nauczycielami! Inspirująca, cenna i wielce potrzebna książka, w przełomowych dla edukacji czasach, która bez zbędnego nadęcia wzmacnia każdego, kto po nią sięgnie.  Dobry pretekst, aby dokonać twórczej ewaluacji własnego warsztatu pracy i pójść dalej swoją, edukacyjną drogą. Lektura obowiązkowa!      

Dodaj komentarz