W czerwcu 2019 wzięliśmy udział w kolejnym spotkaniu Koalicji dla Edukacji, której celem jest zebranie opinii w szerokiej debacie oświatowej oraz wypracowanie konkretnych rekomendacji w ramach pracy tzw. Kwadratowego Stołu. Efektem naszych prac będzie raport “Polska Edukacja 2035”. Cieszymy się bardzo, że w ramach konsultacji środowisko nauczycielskie będzie szeroko reprezentowane, wiemy bowiem doskonale, że nie działało to w taki sposób podczas obrad “Okrągłego Stołu” premiera Morawieckiego.

Nasze zadanie polega na koordynacji jednego z podstolików zajmującego się “Pracownikami oświaty”. Uznaliśmy, iż przy tak silnej grupie praktyków, zrzeszonej w ramach naszego ruchu Ja Nauczyciel, którzy doskonale znają i rozumieją realia oraz dzięki wsparciu ekspertów jesteśmy w stanie wypracować konkretne i merytoryczne rekomendacje.

Zamierzamy skupić się m. in. na takich zagadnieniach, jak: kształcenie i doskonalenie nauczycieli, pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele i nauczycielki przedszkoli (w ramach osobnego zagadnienia, gdyż uważamy, iż grupa ta jest wyjątkowo pomijana w debacie oświatowej) oraz szkół zawodowych i specjalistycznych (w tym artystycznych), wynagrodzenia, autonomia w szkole, pozycja i rola dyrektora, awans zawodowy, redukcja biurokracji, warunki pracy pracowników oświaty, zrównanie pracowników oświaty publicznej i niepublicznej, pracownicy szkół specjalnych, czas pracy nauczycieli bibliotekarzy, itp. Bardzo zależy nam, abyśmy byli głosem płynącym ze środka naszego ruchu, dlatego chcemy nasze rekomendacje konsultować w grupie. Wspólnie odpowiedzmy na pytania: Jakie najważniejsze problemy dostrzegamy w tym obszarze? Jak powinno być?

a.j.m

Verified by MonsterInsights