Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk i Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal wzięli udział w obradach Dolnośląskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Spotkaniu przewodniczyła Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Organizatorami debaty byli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Fundację JaNauczyciel reprezentowała podczas obrad Joanna Zator – Skórska, która przedstawiła postulaty ruchu JaNauczyciel oraz zwróciła uwagę na wstepne wyniki raportu z Narad Obywatelskich o Edukacji, których jesteśmy jednym z inicjatorów.

m.k

Verified by MonsterInsights