Zespół Fundacji Ja, Nauczyciel w dniach 23.01. – 24.01. odbył twórcze i inspirujące spotkania w Warszawie, dofinansowane w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich Programu Liderzy PAFW.

Spotkaliśmy się z przedstawicielami Fundacji Szkoła Liderów, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji im. Stefana Batorego, Różą Rzeplińską – prezeską Stowarzyszenia 61 i założycielką serwisu MamPrawoWiedziec.pl., Zofią Grudzińską i Igą Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

Rozmowy dotyczyły analizy aktualnych problemów polskiego systemu edukacji, podsumowania dotychczasowych działań organizacji i zaplanowania dalszych, zmierzających do konsolidacji środowiska oświatowego i zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerami przy projektach edukacyjnych. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele dwóch innych organizacji zainteresowanych zmianami w polskim systemie oświaty – Aleksander Jurzysta ze stowarzyszenia Czajnia w Tomaszowie Lubelskim i Krzysztof Łyżwiński ze Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu.

Jesteśmy pełni nadziei na partnerską współpracę i zaangażowanie w działania prowadzące do zbudowania lepszego systemu edukacji.

Ja, Nauczyciel

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights