Już po raz dziesiąty zapraszamy Państwa na Międzynarodową Konferencję Montessori! W tym roku wydarzenie odbędzie się w zmienionej formule, on-line, dniach 16-18 kwietnia. Jak co roku zaprosiliśmy wykładowców z Polski i zagranicy, którzy poprowadzą ponad 50 warsztatów. Każdy, komu jest bliskie wychowywanie i edukowanie dzieci do życia w miłości, pokoju i bez przemocy, znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy opiekuje się najmłodszymi, pracuje w przedszkolu, uczy w szkole, organizuje zajęcia dodatkowe, bądź prowadzi edukację domową. Przygotowaliśmy również interesującą ofertę dla dyrektorów placówek.

 

Coroczna Międzynarodowa Konferencja to bardzo ważne wydarzenie dla społeczności montessoriańskiej. Od 10 lat łączy nauczycieli Montessori z całej Polski. Wiele szkół i przedszkoli wpisuje te dni w swój kalendarz jako dni rozwoju zawodowego. Pedagogika Marii Montessori zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Zwiększa się liczba placówek na terenie całego kraju: część z nich to kameralne przedszkola, ale są także duże placówki z grupami przedszkolnymi i szkolnymi. Konferencja daje idealne możliwości rozwoju kadry nauczycielskiej i kadry zarządzającej tych placówek. W tym roku Fundacja Ja Nauczyciel została partnerem Konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i do uczestnictwa w konferencji:

POBIERZ PROGRAM

Główne idee przyświecające organizacji konferencji to pokazywanie najlepszych standardów prowadzenia placówek oraz najlepszych praktyk edukacyjnych. Montessori to wspólnota dzieci, rodziców i nauczycieli, więc zależy nam również na pokazaniu Montessori jako ruchu globalnego. Konferencja to przede wszystkim uczestnicy – to zgodnie z ich sugestiami planujemy tematykę warsztatów. W ostatnich latach gościliśmy ok. 700 uczestników z całego świata, wierzymy, że w tym roku, chociaż on-line, spotkamy się w równie licznym gronie, a po zakończeniu konferencji każdy będzie bogatszy o nowe doświadczenia, inspiracje i z niecierpliwością będzie oczekiwał kolejnej edycji.

O Montessori

Maria Montessori opracowała swoją metodę na początku XX wieku. Prowadząc sieć placówek dla małych dzieci z biednych rodzin robotniczych w różnych miastach Włoch, stworzyła program nauczania, który z powodzeniem stosowany jest do dziś i zyskuje coraz większą popularność. Montessori podeszła do edukacji z pasją naukowca – wprowadzanie nowych metod traktowała jako eksperyment, który wymagał ścisłej obserwacji przebiegu i skutków, analizy wyników i przygotowywania kolejnych działań w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Metoda ta charakteryzuje się kilkoma cechami, które istotnie odróżniają ją od innych form edukacji:

  • dzieci są uczone samodzielności i samodyscypliny,

  • duży nacisk kładziony jest na przygotowanie nauczycieli, otoczenia i materiału,

  • grupy są mieszane wiekowo,

  • lekcje są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dziecka,

  • dziecko pracuje ze specjalnie przygotowanym materiałem, dzięki któremu może samo weryfikować swoją pracę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliski jest rozwój dzieci ale i swój własny jako rodzica, nauczyciela czy dyrektora placówki Montessori.

ODWIEDŹ FACEBOOK KONFERENCJI

 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights