Czerwcowe słońce, dające ogromną porcję pozytywnej energii do ważnych rozmów o edukacji w Polsce, wyjątkowe spotkanie, wyjątkowi ludzie, niezwykła atmosfera Stoczni Gdańskiej, Europejskiego Centrum Solidarności, czyli miejsca, które już od samego wejścia tętni historią i nadzieją. Nie mogło być lepszego czasu na to, byśmy i my spotkali się i porozmawiali o koniecznych zmianach. 30-lecie pierwszych wolnych wyborów, 30-lecie wyjątkowego wydarzenia, jakim był Okrągły Stół, Święto Wolności i Solidarności.

Poza współpracą przy moderowaniu Narady Obywatelskiej o Edukacji, wysłuchaliśmy z uwagą i dyskutowaliśmy nad „Raportem o skutkach wprowadzanej przez obecne władze oświatowe reformy polskiego systemu edukacji”, prezentowanym przez przedstawicielki koalicji Nie dla chaosu w szkole, wzięliśmy także aktywny udział w dyskusjach o wolności i władzy w edukacji i wychowaniu, o sytuacji dzieci i młodzieży z chorobami psychicznymi w polskich szkołach, a także w spotkanie dyrektorów i nauczycieli z przedstawicielami Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość 3.0. Jednym z najważniejszych wydarzeń w trakcie naszej obecności w Namiocie Edukacja okazało się jednak spotkanie ruchów nieformalnych i organizacji.

e.b

Wspólnie z przedstawicielami Związku Miast Polskich, centrum Doświadczenie i Przyszłość, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” czy nieformalnych ruchów Strajk Uczniowski i Protest z Wykrzyknikiem rozmawialiśmy o skutkach reform, toczących się procesach, obecnych podziałach, strajku nauczycieli, obawach i nadziejach. 

e.b