Ideą zespołu osób pracujących nad powstaniem związku zawodowego Pracowników Oświaty jest zbudowanie nowoczesnej organizacji związkowej zrzeszającej wszystkich pracowników oświaty publicznej i niepublicznej, specjalistów terapeutycznych, nauczycielki przedszkoli, pracowników niepedagogicznych, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi.

Nasza organizacja będzie prowadzić działalność w celu poprawy szeroko rozumianych warunków pracy wszystkich osób pracujących w oświacie.

Dołącz do nas

Dagmara Rucińska

tel.: 515 710 132

wiecejniz.zwiazek@wp.pl

Marek Mendel

tel.: 600 348 896

wiecejniz.zwiazek@wp.pl