Ideą zespołu osób pracujących nad powstaniem Związku Zawodowego Pracowników Oświaty Ja, Nauczyciel’ka jest zbudowanie nowoczesnej organizacji związkowej zrzeszającej wszystkich pracowników oświaty publicznej i niepublicznej, specjalistów terapeutycznych, nauczycielki przedszkoli, pracowników niepedagogicznych, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi. Nasza organizacja będzie prowadzić działalność w celu poprawy szeroko rozumianych warunków pracy wszystkich osób pracujących w oświacie.

Dołącz do nas:

Grupa Więcej Niż Związek

Ja, Nauczycielk’a